Na stránke OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., sa dočítate, že zákaznícke centrum: funguje len Po - Pia: 7:00 - 16:00. Preto som klikol na "najčastejšie otázky", v nádeji, že tam bude niečo o operatívnosti OLO, bohužiaľ okrem reklamy žiadna relevantná informácia pre takýto prípad.


Obr. 1. www.olo.sk - kontakty


Obr. 2. www.olo.sk - najčastejšie otázky

To, že OLO neodviezlo smeti, nie je prvý a zrejme ani posledný prípad. Minule som zavolal, prečo neodviezli smeti. Odpoveď bola, že cestu ku stojisku kontajnerov zablokovalo osobné auto a povedali mi aj evidenčné číslo vozidla. Keď som sa pýtal prečo blokujúce vozidlo nedali odtiahnuť, tak odpovedali, že to nie je ich povinnosť a že aj keď zavolajú Mestskú políciu tak ich odignoruje. Ale vo vyúčtovacej faktúre sa objavil plný počet odvozov. Totiž ani v cenníku nepočítajú s tým, že by účtovali len neúspešný výjazd, bez likvidácie odpadu.

Čo sa týka odťahovania na komunikáciách mestských častí, tak s tým je problém. Nie z odťahovaním ako takým, ale s Mestskou políciou. Minule som žiadal, aby došli odtiahnuť vozidlo, ktoré zablokovalo výjazd z parkoviska. Dispečer mi odpovedal, že starostka zakázala v jej mestskej často odťahovať vozidlá, preto nemôžu prísť vozidlo odtiahnuť.

Zašiel som za starostkou, popísal situáciu a spýtal sa na dôvod zákazu. Starostka mi povedala, že riešila viacero sťažností najmä matiek pri zdravotných strediskách. Mestská polícia práve tam začala striktne vyžadovať 150 cm voľného chodníka, pričom vyčkali kým mamička s dieťaťom vojde do zdravotného strediska a vozidlo odtiahli. Preto starostka zakázala odťahovať vozidlá, ktoré nikoho neblokujú a odporučila Mestskej polícii, riešiť takého situácie bez odtiahnutia vozidla. Odťahovať vozidlá, ktoré blokujú premávku, výjazdy z garáží, parkovísk, prejazd s kočíkom a podobne v žiadnom prípade nezakázala.

Znova som zavolal na Mestskú políciu a povedal im, že som rozprával so starostkou, že žiaden takýto zákaz nedala. Na to mi na Mestskej polícii len odvrkli, že keď nemôžu odťahovať tak ako oni chcú, tak nebudú odtahovať vôbec!

Preto chápem aj vodičov vozidiel OLO, že nevolajú Mestskú políciu, ktorá je prednostne určená aj na riešenie problémov v statickej doprave. Lenže v tomto prípade OLO nedodalo dohodnutú službu.

Podľa mňa mal dispečer OLO operatívne zavolať správcovi domu, upozorniť ho na situáciu a navrhnúť náhradné riešenie. Lenže OLO takto nekoná, prečo?


Doplnené 6.12.2010 12:30
Dnes v čase medzi 09:00 až 10:00, prišlo vozidlo OLO a kontajnery s domovým odpadom vyprázdnilo.

Doplnené 7.12.2010 11:30
Dostal som odpoveď na mail z OLO. Musím všetkých upozorniť, že v tomto prípade nešlo o zle parkujúceho vodiča ale o ľad na ceste.

Citujem:
Dobrý deň.
Podľa denného záznamu vodiča zo dňa 4.12.2010, na ******** bol na komunikácii ľad. Náhradný odvoz bol vykonaný včera 6.12.2010.
Ohľadom nevyvezenia komunálneho odpadu dňa 30.11.2010 nemáme žiaden záznam.
Prajem Vám príjemný deň.

********
Vedúca zákazníckeho odd.

Navyše bol mi poslane aj všeobecné podmienky OLO z ktorých vyberám:

Povinnosti oprávnenej osoby a platiteľa poplatku:

3. Platiteľ poplatku sa má správať tak, aby svojím konaním neznemožnil vykonanie pravidelného odvozu odpadu, alebo nespôsobil narušenie systému zberu to znamená, že v deň odvozu je povinný sprístupniť zberné nádoby (odomknúť bránu, uvoľniť uzamknuté zberné nádoby). Ak z viny platiteľa poplatku nie sú sprístupnené zberné nádoby, je povinný vykonať úhradu poplatku nakoľko sa má za to, že oprávnená osoba tento odpad zneškodnila v rámci ďalšieho odvozu.

4. Ak pre nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, ľad, sneh, nespevnená komunikácia, podjazdová výška menšia ako 4 m, pozdĺžny sklon väčší ako 15 % a pod.) nie je možný prístup k určenému stanovišťu zberných nádob, je platiteľ poplatku povinný pristaviť ich v danom dni pred uskutočnením odvozu na vhodné miesto, alebo k nim zabezpečiť prístup iným vhodným spôsobom po dohode s oprávnenou osobou.

Záver:
Všeobecne podmienky sú nastavené tak, že na vine je vždy platiteľ poplatku. OLO nemusí platiteľa poplatku operatívne ani inak informovať, že je nejaký problém s odvozom. Taktiež OLO nemusí žiadať správcu komunikácie pri jej nezjazdnosti o zjednanie nápravy.