Testujeme kvalitu bánk - medzibankové prevody

Autor: Jozef Drahovský | 4.12.2007 o 0:02 | (upravené 29.1.2012 o 23:08) Karma článku: 11,29 | Prečítané:  11431x

Banky na Slovensku majú zakázaný priamy medzibankový styk. Všetky medzibankové prevody môžu vykonávať len cez NBS, presnejšie cez systém SIPS (Slovak Interbank Payment System). Každá banka má svoj vlastný informačný systém o rôznej kvalite z čoho pramení veľký kvalitatívny rozdiel v poskytovaných službách.

630 tisíc Sk v 5000-korunových bankovkách po znehodnotení.630 tisíc Sk v 5000-korunových bankovkách po znehodnotení.

V predchádzajúcej časti pri hotovostných operáciách bola kvalita pomerne vyrovnaná. Bolo to preto, že som uviedol dve banky kde hotovostne operácie fungujú bezproblémovo. Je ilúzia myslieť si, že to za "jedna" funguje vo všetkých bankách. Teraz sa pozrieme na vnútrobankové a najmä medzibankové prevody. Najprv metodika testovania:

Test 7 - Vnútrobankový prevod
Sú dva účty v jednej banke, na jednom je málo peňazí a potrebujem z neho vybrať v hotovosti viac ako je zostatok a na druhom je dosť peňazí a je potrebne vykonať vnútro bankový prevod v prospech prvého účtu. K prevodu použijeme internetbanking (IB) v bežný pracovný deň na poludnie. Zadáme prevod s najskorším termínom splatnosti a čakáme kedy sa zmení na cieľovom účte disponibilný zostatok. Upozorňujem, že takýto prevod sa vykonáva len vo vnútro bankovom systéme a naozaj môže byť expresný.
Ak platba prišla do 5 minút - známka 1
Ak platba prišla do 10 minút - známka 2
Ak platba prišla do 60 minút - známka 3
Ak platba prišla od 60 minút neskôr - známka 4
Ak platba neprišla, alebo takto služba nie je poskytovaná - známka 5

Test 8 - Medzibankový prevod
Sú dva účty, každý v inej banke. Z jedného účtu sa vykoná prevod na druhý účet pričom sa sleduje zmena disponibilného zostatku. účtu. K prevodu použijeme IB a pre názornosť operáciu zopakujem viac krát a to o 16:00, 20:00,  23:00, 06:00, 08:00 hodine v bežný pracovný deň, keď aj nasledujúci deň je pracovný. Zadáme prevod s najskorším termínom splatnosti a čakáme kedy sa zmení na cieľovom účte disponibilný zostatok. Upozorňujem, že takýto prevod sa vykonáva cez systém, SIPS, ktorý má zjednodušene povedané nasledujúci režim:

Operácia čas od čas do poplatok
Prijatie bežnej platby z banky deň pred 15:30 10:00 0,25 Sk/prevod
Prijatie bežnej platby z banky 10:00 11:00 1,25 Sk/prevod
Prijatie bežnej platby z banky 11:00 11:30 2,50 Sk/prevod
Prijatie prioritnej platby z banky 07:00 11:30 3,75 Sk/prevod
Prijatie prioritnej platby z banky 11:30 13:00 6,25 Sk/prevod
Spracovanie a vytvorenie výstupných súborov 13:00 15:00 x
Údržba systému 15:00 15:30 x
Preberanie výstupných súborov 15:30 24:00 x

Ak platba bola zrealizovaná v najbližšom termíne SIPS - známka 1
Ak platba bola zrealizovaná o deň neskôr - známka 4
Ak platba bola zrealizovaná o dva a viac dní neskôr - známka 5

Test 9 - Prioritná platba
To iste ako test 8 ale s tým, že bank nepožiadame o štandardnú ale o prioritnú platbu. Prioritná platba sa líši od štandardnej, že sa môže zadať aj o niečo neskôr a ďalej tým, že sa na druhej strane preberá priebežne. (ak banka prioritné platby preberá)
Ak platba bola zrealizovaná v najbližšom termíne SIPS - známka 1
Ak platba bola zrealizovaná o deň neskôr - známka 4
Ak platba bola zrealizovaná o dva a viac dní neskôr alebo služba nie je z IB dostupná - známka 5

Test 10 - Medzibankový prevod na základe dátumu splatnosti vopred
Ide o spracovanie trvalých príkazov alebo jednorazových príkazov kde je termín splatnosti niekoľko dni vopred. Ide o to zistiť kedy takýto príkaz bude odoslaný do SIPS.
Ak platba bola zrealizovaná v najbližšom termíne SIPS - známka 1
Ak platba bola zrealizovaná o deň neskôr - známka 3
Ak platba bola zrealizovaná o dva dní neskôr - známka 4
Ak platba bola zrealizovaná o tri a viac dní neskôr - známka 5

Test 11 - Vykonanie príkazu na inkaso
Za predpokladu že si vopred medzi účtami povolíme oprávnenie na inkasovanie, môžeme zadať namiesto príkazu na úhradu príkaz na inkaso. Následkom čoho peniaze poputujú opačným smerom.
Ak inkaso funguje tak ako príkaz na úhradu plus jeden deň  - známka 1
Ak inkaso funguje tak ako príkaz na úhradu plus dva dni  - známka 2
Ak inkaso funguje tak ako príkaz na úhradu plus tri dni  - známka 3
Ak inkaso nie je z IB podporovanie - známka 5

Vyhodnotenie:
Testoval som Tatra banku a Ľudovú banku. Výsledky sú uvedené v tabuľke. Známkovanie je ako v škole.

Test Popis Tatra banka Ľudová banka
7 Vnútrobankový prevod 1 4
8 Medzibankový prevod 1,5,5,5,5 1,1,5,5,5
9 Prioritná platba 5 2
10 Medzibankový prevod na základe dátumu splatnosti vopred 1 3
11 Vykonanie príkazu na inkaso 5 1

Test 7 - Vnútrobankový prevod
V oboch bankách išlo cez IB okolo obeda zadať príkaz splatnosti v aktuálny deň. V Tatra banke sa peniaze previedli do niekoľko sekúnd a v Ľudovej banke až večer pri dennej uzávierke - viac ako po 60 minútach.

Test 8 - Medzibankový prevod
Tu to bola hra o nervy. V bankách sa určite čudovali prečo niekto posiela tam a naspäť 101, 102, 103, alebo 111.11, 222.22, Sk a podobne.  Vedel som, že vyhodnotenie tohto testu bude komplikovane no netušil som, že po schválení etického kódexu bánk dôjde k tak negatívnej zmene v kvalite služieb! Text kódexu je tu, odporúčam prečítať si aspoň bod 8.1. Banky to zrejme pochopili presne opačne, kde doteraz transakcie sa realizovali behom niekoľko hodín, tak po prijatí etického kódexu trvajú dva dni.

Uvediem praktický príklad: Keď som ráno o 07:00 dal v Tatra banke príkaz na medzibankový prevod s aktuálnym dátumom, tak v ten deň do 10:00 odišiel pokyn do SIPS a už okolo 14:30 mi prišla SMS z Ľudovej banky že peniaze sú tam. Na takýto rýchly prevod po prijatí etického kódexu môžu spotrebitelia zabudnúť.

Tak ako dopadol test teraz?  Každá banka má pre medzibankový prevod koncový termín keď už príkazy s aktuálnym dátumom neberie. Nie je to 8 alebo 9 hodín ráno, tak aby stihla do 10:00 poslať pokyn do SIPS  ale večer.

Test o 16:00 s aktuálnym dátumom splatnosti prešiel v oboch bankách s tým, že do SIPSu boli poslane v nasledujúci deň ráno poobede boli v cieľových bankách.

Test o 20:00 s aktuálnym dátumom splatnosti prešiel len v Ľudovej banke a do SIPSu bol poslaný nasledujúci deň ráno. V Tatra banke sa od 19:00 mení účtovný deň pre medzibankové príkazy a z nepochopiteľného dôvodu sa posiela do SIPSu nie na najbližšie spracovanie nasledujúci deň ráno ale až o deň neskôr. Najprv cez IB som podal reklamáciu, ale ta mi bola vrátená, že ju musím podať písomne na pobočke, tak som ju podal písomne. Odpovedali mi, že vec prešetrili a platba bola riadne zrealizovaná do dvoch pracovných dní.

Test o 23:00, 06:00, 08:00 neprešiel ani v jednej banke. Príkaz sa síce zadať dal ale neodišiel so SIPSu v daný deň ale až o deň neskôr.

Svitá tu istá nádej v podobe mBank, pokiaľ táto banka nedeformuje svoje služby na základe etického kódexu. Zavolal som im a spýtal sa na medzibankový platobný styk. Najprv boli trochu zaskočení ale nakoniec som dostal odpoveď že ráno 08:30 sa robí sumarizácia príkazov pre SIPS. Ak v IB zadám medzibankový prevod o 08:20 tak prejde v ten deň a keď o 08:40 tak prejde v nasledujúci deň.

Test 9 - Prioritná platba
IB v Tatra banke ju nepozná. IB v Ľudovej banke ju pozná ale aj tak nie je garantované, že platba odíde v ten istý deň do SIPSu. Navyše je riadne predražená. NBS si účtuje za prioritnú platbu 6,25 Sk a banka 1700,00 Sk. Tomu hovorím zarábanie na bankových poplatkoch.  Je to dvadsaťsedemtisícsto percentná prirážka (27100%).

Test 10 - Medzibankový prevod na základe dátumu splatnosti vopred
Výsledok tohto testu určite vyrazí dych viacerým ľudom. Ak dáte termín splatnosti napríklad 15 a je to piatok tak a dáte to aj mesiac vopred, pripadne aj trvalým príkazom tak sa deje nasledovné: V prípade Tatra banky odíde platba 15 ráno do SIPS, lebo Tatra banka kontroluje pri dennej uzávierke platby s nasledujúcim dňom splatnosti.  V prípade Ľudovej banky odíde platba  do SIPS až pre pondelkové zúčtovanie, lebo pri dennej uzávierke sa kontrolujú platby s aktuálnym termínom splatnosti. Preto nedávajte dátum splatnosti v posledný deň termínu ale aspoň o 4 pracovné dni skôr.

Test 11 - Vykonanie príkazu na inkaso
Väčšinou bežný užívateľ bankových služieb  ani netuší že môže zadať príkaz na vykonanie inkasa. V Tatra banke môžete zadať súhlas s vykonaním inkasa ale IB neumožní zadať príkaz na inkaso. V Ľudovej banke môžete cez IB zadať príkaz aj na vykonanie inkasa a tak stiahnuť na svoj účet peniaze z iného účtu, pokiaľ vám to vlastník účtu povolil.

Záver:
Tak ako obe banky dobre uspeli pri hotovostných operáciách tak neuspeli pre medzibankových prevodoch. Medzibankové prevody sú tienistou stránkou slovenského bankovníctva. Čím ďalej, tým dlhšie trvá ich realizácia. Pamätám si ešte na malú BBS v clearingovom centre, kde sa banky hlásili cez dial-up. Táto BBS dokázala už vtedy spracovať platby takmer online. Nieto pri dnešnom permanentnom prepojení bánk. Nemám nič proti tomu že NBS chce mať kontrolu nad transferom peňazí v bankovom sektore. Som toho názoru že NBS by mala vypracovať pokyn a donútiť banky aby realizovali platby do SIPSu v aktuálny deň a nie aby ich niekoľko dní držali. Preto odporúčam aby banky boli povinné udávať nielen dátum, ale aj čas transakcie. Lebo 2 dni v kódexe si banky predstavujú tak že klient v pondelok o 8:00 zadá príkaz na úhradu, banky majú utorok a stredu na transfer s tým, že až štvrtok do 24:00 na byť suma pripísaná na cieľovom účte. Pritom dnešný stav techniky umožňuje aby bola suma pripísaná na cieľovom účte v ten istý deň.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Advokátov, o ktorých polícia nevedela, mal Kočner viac

Šabík ku kauze motákov vypovedal len nedávno.

Komentár Petra Schutza

Vzťahový nadštandard Slovenska a Česka čakajú vážne strestesty

Obnovenie virtuality hranice je isteže fajn a krásne.


Už ste čítali?