Zákon o premávke na pozemných komunikáciách je schválený

Autor: Jozef Drahovský | 3.7.2008 o 17:48 | Karma článku: 10,58 | Prečítané:  11416x

NRSR schválila Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608) - druhé čítanie, vrátane pozmeňovacích návrhov gestorského výboru. Navyše boli schválené aj niektoré pozmeňujúce návrhy poslancov.

Text schváleného zákona, ale bez zapracovania zmien z pozmeňujúcich návrhov.

Schválené zmeny od gestorského výboru, okrem návrhov: 1,10,12,14,19,33,36,38,43,45, ktoré neboli schválené.

Ďalej boli schválené zmeny cez poslanecké návrhy nasledujúcich poslancov:
Pado: návrh číslo 6 (prednosť v jazde len generálny prokurátor a nie osoby ktoré určí)
Šimko: návrh číslo I/3 (v obci sa môže jazdiť v pravom pruhu rýchlejšie ako v ľavom)
Rafaj: návrh číslo 1 (zákaz telefonovať a počúvať mp3 ap. pri prechádzaní cez cestu)
Zelník: návrh číslo 1 (vypustili sa osvetové prednášky za jazdu pod vplyvom alkoholu)
Pelegrini: návrh číslo 1 (cestný zákon - možnosť podať technické údaje v el. forme)
Pelegrini: návrh číslo 2 (cestný zákon - definovanie D1 až D4 a R1 až R8)
Berényi: návrh číslo 1 (pri núdzovom dojazde vozidla sa vyškrtla povinnosť plynulosti)
Berényi: návrh číslo 2 (pri čakaní na žel.priecestí možnosť použiť parkovacie svetlá)
Kovačócy: návrh číslo 1 (zákaz cúvať a otáčať sa na moste)

Významnejšie zmeny:
Červeným sú vyznačené zmeny voči textu návrhu zákona, ktorý som tu na blogu viac krát podrobne rozoberal. Zmenou voči súčasnému stavu sa budem zaoberať až neskôr, keď dokončím tento materiál.

Prísny zákaz robiť čokoľvek okrem vedenia vozidla sa zmiernil. Takže okrem vedenia vozidla si budete moc napríklad nastaviť teplotu kúrenia, otvoriť okno a podobne, nie však držať v ruke mobil, telefonovať alebo písať SMS.
§4 (2)Vodič nesmie
k)      počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,

Zákaz otáčania na neriadenej križovatke sa zrušil. Zostáva v platnosti aktuálny stav.
§ 22 Otáčanie a cúvanie (1)Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať
b)na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,

Plošný zákaz predbiehania pre kamióny na diaľnici nad 7 500 kg.
§ 35 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
(3) Vodič motorového vozidla kategórie N19), ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.

K povinným zimným pneumatikám pribudol aj termín od od 15. novembra do 31. marca, čím sa sprehľadnila povinnosť ich použitia. V danom období sú zimné pneumatiky pre M2, M3, N2 a N3 povinné vždy a pre M1 a N1 tiež, okrem prípadov keď niet snehu a námrazy.
§ 38 Osobitosti premávky v zimnom období
(1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 ) môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav, v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.

Obmedzenie jazdy kamiónov sa znížilo a nebude v piatok. Ide o zosúladenie časov s okolitými štátmi.
§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom,
a) v prvý deň pracovného pokoja22) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta, v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín

(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 16.00 00:00 do 20.00 hodín; pričom na posledný pracovný deň pred takýmto dňom pracovného pokoja, sa nevzťahuje zákaz jazdy podľa odseku 1 písm. a).

Právo prednostnej jazdy sa čiastočne zúžilo. Vypadol predseda samosprávneho kraja a právomoc pre generálneho prokurátora.
§40 (2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá
a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré určí generálny prokurátor, pri preprave generálneho prokurátora,
l) samosprávneho kraja pri preprave jeho predsedu,
m l) obecnej polície, ktoré určí obec.

Sprísnenie podmienok správania sa cestujúcich, ktorí čakajú na zástavke pravidelnej verejnej dopravy.
§ 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb
(1) Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky, najmä nesmie na zastávke bez nástupného ostrovčeka vstupovať na vozovku alebo okraj nástupišťa, kým prichádzajúce vozidlo pravidelnej verejnej dopravy osôb nezastaví. Pritom je povinný poslúchnuť pokyny zamestnanca prevádzkovateľa takého vozidla.
Cestujúci vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky, najmä nesmie vstupovať na vozovku, okraj nástupišťa alebo do bezpečnostného priestoru nástupišťa zastávky vyznačeného dopravnou značkou, a to až do zastavenia vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Parkovanie na chodníkoch sa sprísňuje. Definuje sa šírka chodníka, ktorá musí zostať pre chodcov na 150 cm. To v praxi bude asi znamenať, že v mestský policajti budú zo sebou nosiť meter. Ja ho odporúčam voziť aj vodičom. Toto riešenie pokladám za oveľa prijateľnejšie ako totálny zákaz.
§ 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak to je nevyhnutne potrebné na nastúpenie osôb, vystúpenie osôb, naloženie nákladu, zloženie nákladu, vykonanie opravárskych prác, stavebných prác, údržbárskych prác, na nevyhnutný prejazd do objektu a z objektu nachádzajúcom sa za chodníkom alebo na výkon činností spojených so záchranou života, zdravia alebo majetku.
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

Podrobnosti postupne dopĺňam

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?