Autolekárnička a autorské práva na kartu prvej pomoci

Autor: Jozef Drahovský | 25.2.2009 o 0:01 | Karma článku: 10,60 | Prečítané:  38537x

Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva okrem pozitívnych veci pravdepodobne prinesie pre vodičov aj problém vo forme autorských práv. Presnejšie autorských práv spojených s kartou prvej pomoci.

Doterajší právny predpis pre autolekárničky ako povinnú výbavu vozidla predstavuje vyhláška MDPT číslo 578/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 725/2004 Z. z.

§ 1 Podrobnosti o povinnej výbave vozidla
(8) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie
a) L3e až L5e a L7e je motolekárnička,
b) M1, N, T, C a Ps je autolekárnička,
c) M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie je jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu,
d) M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie sú dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.
(9) Motolekárnička a autolekárnička musia byť použiteľné a ich obsah uvedený v prílohe č. 1 musí byť v exspiračnej dobe.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 578/2006 Z. z. Druhy lekárničiek a obsah motolekárničky a autolekárničky
(1) Lekárničky na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci sa podľa druhu a obsahu rozdeľujú na
a) motolekárničku,
b) autolekárničku pre osobnú a nákladnú dopravu,
c) autolekárničku pre hromadnú dopravu.

(2) Motolekárnička podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a) gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7, 5 x 7, 5 cm á 5 ks - 2 ks,
b) obväz hotový sterilný č. 3 - 1 ks,
c) obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks,
d) náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks,
e) trojrohú šatku - 1 ks,
f) resuscitačné rúško s ventilom - 1 ks,
g) dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks,
h) rukavice gumové jednorazové - 1 pár,
i) náplasť hladkú 1, 25 cm x 2 m - 1 ks; odporúčané.

(3) Autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7, 5 x 7, 5 cm á 5 ks - 2 ks,
b) dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 - 50 ml ) v originálnom balení - 1 ks,
c) resuscitačné rúško s ventilom - 1 ks,
d) izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm - 1 ks,
e) trojrohú šatku - 2 ks,
f) rukavice gumové jednorazové - 1 pár,
g) PVC rúško 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0, 12 mm - 1 ks,
h) náplasť hladkú min. 1, 25 cm x 2 m - 1 ks,
i) obväz hotový sterilný č. 4 - 3 ks,
j) obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m - 1 ks,
k) obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m - 2 ks,
l) ovínadlo pružné elastické min. 6 cm x 5 m - 1 ks,
m) náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 10 ks,
n) nožnice nehrdzavejúce - 1 ks,
o) zatváracie špendlíky - 4 ks; odporúčané.

(4) Autolekárnička pre hromadnú dopravu podľa odseku 1 písm. c) obsahuje
a) gázu hydrofilnú skladanú 7, 5 cm x 7, 5 cm á 5 ks - 6 ks,
b) dezinfekčný roztok s rozprašovačom (40 - 50 ml) v originálnom balení - 3 ks,
c) resustitačné rúško s ventilom - 3 ks,
d) izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm - 3 ks,
e) trojrohú šatku - 6 ks,
f) rukavice gumové jednorazové - 3 páry,
g) PVC rúško 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0, 12 mm - 3 ks,
h) náplasť hladkú min. 1, 25 cm x 2 m - 3 ks,
i) obväz hotový sterilný č. 4 - 9 ks,
j) obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m - 3 ks,
k) obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m - 6 ks,
l) ovínadlo elastické min. 6 cm x 5 m - 3 ks,
m) náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 30 ks,
n) nožnice nehrdzavejúce - 3 ks,
o) zatváracie špendlíky - 12 ks; odporúčané

Toľko teória, pozrime sa ako taká lekárnička vyzerá v praxi a čo všetko obsahuje.


Obr. 1. Autolekárnička originálne príslušenstvo k vozidlám ŠKODA AUTO pre osobné a nákladne vozidlá. Plastové prevedenie, biela farba.


Obr. 2. Vnútro autolekárničky je  vyplnené najrôznejšími zdravotníckymi pomôckami v súlade s predpísaným zoznamom.


Obr. 3. Vložený list prvá strana. Obsahuje identifikáciu výrobcu, predpis podľa ktorého bola kompletizovania vrátane čísla certifikátu, dátum a dobu použiteľnosti. Okrem toho obsahuje zoznam jednotlivých komponentov s popisom ich použitia. Vrátane telefonického kontaktu na zavolanie pomoci.


Obr. 4. Vložený list druhá strana. Obsahuje všeobecne zásady poskytnutia predlekárskej prvej pomoci so zameraním na vyprostenie z bezprostredného nebezpečenstva, zastavenie dýchania a srdca, krvácanie, bezvedomie, šok a zaistenie miesta nehody, privolanie pomoci.

Vyššie vyobrazená autolekárnička obsahuje všetko čo je potrebné. Jedine čo jej môžem vytknúť je to, že v aute sa povaľuje v kufri a keď potrebujem odviesť niečo väčšie tak ju musím prehodiť na niektoré sedadlo. Pritom auto je vybavene rôznymi priečinkami a priehradkami. Napríklad do odkladacej skrinky pod sedadlo vodiča sa nedá dať lebo v jednom rozmere kúsok priestoru chýba. Podľa mňa mal by sa nad týmto stavom zamyslieť výrobca ŠKODA AUTO a vyrábať obal na lekárničku nielen v zmysle predpisov ale aj s rozmermi vhodnými do niektorej skrinky s jej príslušným označením. Odporúčam konštruktérom ŠKODA AUTO pozrieť sa ku konkurencii ako to vedia účelne umiestniť, či už pod sedadlo vodiča, spolujazdca, pod prístrojovú dosku alebo v stene kufra, pričom na vrchnáku skrinky je vyobrazený červený alebo biely kríž aby ju každý ľahko našiel.

Čo nového prináša aktivita Ministerstva Zdravotníctva SR?

Text vykonávacej vyhlášky zatiaľ v zbierke zákonov nevyšiel, preto môžeme vychádzať len z textu návrhu vyhlášky z pripomienkového konania 26281-1/2008 - OL, ale treba rátať, že bolo podaných 70 pripomienok z toho 37 závažných. Ďalej môžeme vychádzať z materiálov publikovaných MZ SR - počas prezentácie autolekárničiek dňa 24.2.2009.

Najdôležitejšie zmeny sú podľa mňa tieto:

 • MZ SR nemôže meniť vyhlášku MDPT,  preto muselo dôjsť k dohode a splnomocneniu
 • akceptácia materiálu pracovnej skupiny o bezpečnosti cestnej premávky Ženeva júl 2007
 • lekárnička musí odolávať teplotám -20 až +60 stupňov Celzia.
 • obal lekárničky ma byť stabilný počas celej jej životnosti, nesmie sa zošúchať
 • obal musí mať oranžovú farbu a na ňom rovnoramenný biely kríž
 • obsah lekárničky nie je jeden v kope ale delí sa na moduly, ktoré je možne individuálne kúpiť
  1-pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
  2-malé rany, odreniny
  3-velké rany, krvácanie, popáleniny
  4-zlomeniny, poranenia kĺbov
 • každý modul má vlastné označenie dátum spotreby
 • lekárnička obsahuje kartu prvej pomoci, čo je jednoznačný návod
 • karta prvej pomoci je vyrobená z materiálu, ktorý má zachovať čitateľnosť počas celej jej životnosti
 • lekárnička môže obsahovať nepovinnú výbavu
  - čelová lampa
  - záchranársky nožík
  - igelitové vrecko na odpad s minimálnymi rozmermi 30 x 50 cm
  - protipopáleninový gélový prípravok

Predná strana karty prvej pomoci obsahuje:
a) informáciu o linkách tiesňového volania
b) všeobecné pokyny:
Zisti, čo sa stalo
Zavolaj pomoc
Dbaj na vlastnú bezpečnosť
c) farebné obrázkové znaky (piktogramy) život zachraňujúcich výkonov a to:
zastavenie krvácania,
uvoľnenie dýchacích ciest,
vonkajšia masáž srdca,
záchranné dychy,
stabilizovaná poloha.

Zadná strana obsahuje popisy jednotlivých výkonov pri rôznych stavoch a úrazových dejoch :
- Krvácanie
- Bezvedomie
- Podozrenie na poranenie chrbtice
- Poranenie hrudníka a brucha
- Zlomeniny
- Popáleniny

Prechodné obdobia:
Predaj „starých“ lekárničiek do 31. októbra 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci.
Použitie „starých“ lekárničiek: do 31.júla 2012, ale od 1. júla 2009 musí byť pripojená karta prvej pomoci.

Karta prvej pomoci:
Samotná karta prvej pomoci zatiaľ prezentovaná nebola! Údajne jej cena by nemala byť vyššia ako 1 Euro.

Tu je základná otázka. Bude karta prvej pomoci súčasťou vyhlášky MZ SR uverejnená v zbierke zákonov a bude mať vysporiadané autorské práva, tak aby si ju mohol každý vodič vytlačiť zalaminovať a priložiť k existujúcej lekárničke?

Alebo to dopadne tak, že okrem dopravného policajta bude lekárničku kontrolovať príslušník polície zaoberajúci sa porušovaním autorských práv? Alebo vodiči, ktorí nezaplatia autorské poplatky nebudú smieť poskytnúť pomoc podľa karty prvej pomoci? Respektíve výrobca nebude smeť dodať do lekárničky kartu pomoci bez zaplatenia autorských poplatkov?

Zdá sa vám to absurdné? Ale takto isto to dopadlo zo slovenskými bankovkami, kde NBS odkúpila od tvorcu bankoviek len autorské práva na obeživo a každý, kto použil vyobrazenie bankovky vo filme, reklame atd. musel platiť a platiť. Našťastie pri eure vlastní centrálna banka všetky autorské pravá.

Čo predchádzalo karte prvej pomoci?
Je potrebné sa pozrieť na uznesenie č. 27 zo 7.novembra 2006 Rady Vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky BECEP. Tam zistíte, že pôvodná ide bola iná. Nehovorilo sa o karte prevej pomoci ale o nálepke prevej pomoci, ktorá sa mala lepiť na protislnečnú clonu z vnútra vozidla, tak aby bola trvale na očiach.


Obr. 5. Nálepka prvej pomoci (zmenšená).

Takýchto nálepiek bolo distribuovaných 12900 prostredníctvom MDPT vo forme pilotného projektu. Jedným z výsledkom pilotného projektu bolo aj vyhodnotenie efektu akcie. Výsledok je taký, že bolo vyjadrené odporúčanie pre používanie nálepky v motorovom vozidle, ako podporného prvku pre správne poskytnutie prvej pomoci.

Aká karta vlastne prišla internetom?


Obr. 6. Toto je zmenšenina prvej karty, ktorá mi prišla cez internet. Pravdepodobne ide vlastnú iniciatívu jedného z výrobcov autolekárničiek.


Obr. 6. Toto je zmenšenina druhej karty, ktorá mi prišla cez internet. Tu je už uvedená aj internetová adresa http://blog.pasztor.name/karta-prvej-pomoci.htm

Záver:

Z hľadiska poskytovania prvej pomoci vítam vyšpecifikovanie nového obsahu lekárničky podľa posledných znalostí, vrátane rozšírenia existujúcich ale nepovinných návodov o kartu prvej pomoci, ktorá bude obsahovať najnovšie poznatky z resuscitácie dospelého človeka a dieťaťa, taktiež by som privítal aj odborne nalepenú nálepku prvej pomoci v nových vozidlách.

Z právneho hľadiska vidím určité riziko práve v karte prvej pomoci. MZ SR musí mať skôr než publikuje kartu prvej pomoci vysporiadané autorské práva. Môže ich kúpiť alebo môže si kartu navrhnúť vo svojej réžii, len ich nesmie ignorovať, lebo o niekoľko rokov bude z toho ďalšia miliardová kauza akou bola Športka/Tipos. Autorské práva sú nástrojom ako si zabezpečiť zisk, či chceme alebo nechceme, žijeme v právnom štáte, ktorý ich uznáva a preto je potrebné brať ich v úvahu aj pri návrhu vzoru karty prvej pomoci.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

KOMENTÁRE

Trump je v Poľsku populárnejší než pápež

Prezident potešil Poliakov poukazujúc na úlohu Poľska pri budovaní Západu.


Už ste čítali?