Čo je cesta a čo nie je cesta

Autor: Jozef Drahovský | 27.2.2009 o 0:33 | Karma článku: 10,59 | Prečítané:  33864x

Rozprúdila sa debata, či nešťastie pri Polomke sa odohralo na ceste alebo mimo nej. Ak ide o  cestu tak tam aj autobusy môžu premávať, ale keď nejde o  cestu (cestnú sieť) tak tam autobus nemal čo hľadať. Pozrime sa aká je prax a  čo na to hovoria zákony.

Ak sa niekto chce niekam dostať, napríklad z Polomky do lyžiarskeho strediska, tak najprv si naplánuje trasu. Keďže je záujem dostať sa cestným dopravným prostriedkom tak sa hľadá k tomuto účelu cesta v dostupných mapách.


Obr. 1. Plánovanie trasy podľa GoogleMaps.


Obr. 2. Plánovanie trasy podľa mapy.sk.


Obr. 3. Plánovanie trasy podľa papierovej mapy - auto atlas Slovenská republika 1:100000

Pri všetkých troch spôsoboch nájdeme cestu 1/66 a z nej odbočku cez železničné priecestie a následne Hron. Čiže z mapy nemôže vodič ani len tušiť, že by sa nejednalo o cestu, respektíve cestnú sieť. Keď sa pozrieme do zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. zistíme, že termín cestu definuje:

§ 2 Vymedzenie základných pojmov
(1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií 1) (ďalej len "cesta") vodičmi vozidiel a chodcami.

Čiže cesta je všetko kam sa dá verejne dostať vrátane účelových komunikácií. Bohužiaľ v cestnom zákone 135/1961 Zb. už taká jednoznačnosť nie je. V §4a odseku 2 je veta, ktorá hovorí o tom, že účelová komunikácia môže ale nemusí byť zaradená do cestnej siete.

§ 4a Cesty
(1) Cesty vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú pozemné komunikácie zaradené do cestnej siete. Do cestnej siete patria aj pozemné komunikácie mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení.
(2) Účelné usporiadanie cestnej siete sa zabezpečuje výstavbou nových ciest alebo zaradením miestnych komunikácií, prípadne účelových komunikácií do cestnej siete. Cesty, ktoré nie sú potrebné na účelné usporiadanie cestnej siete, môžu sa z tejto siete vyradiť a zaradiť do siete miestnych komunikácií alebo preradiť medzi účelové komunikácie alebo zrušiť.

Zaujímavá je aj kategorizácia komunikácii a zodpovednosti podľa cestného zákona.

§ 3c Štátny odborný dozor
(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
a) nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
b) nad cestami I. triedy krajské úrady dopravy,
c) nad cestami II. a III. triedy obvodné úrady dopravy,
d) nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.

Podľa cestného zákona cesty sú okrem diaľnic iba cesty I. II. a III triedy. Okrem toho existuje iná kategória ktorá sa nepovažuje za cestu, ale za miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu. Navyše niektoré môžu byť aj neverejné!

§ 4b Miestne komunikácie
(1) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
(2) Siete miestnych komunikácií sa budujú a udržiavajú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou tak, aby uľahčovali osídlenie a vyhovovali potrebám miestnej dopravy, prípadne poľnohospodárskej dopravy, a ak to vyžadujú všeobecné záujmy, aj potrebám diaľkovej dopravy a potrebám obrany štátu.

§ 22 Účelové komunikácie
(1) Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.
(2) Pre povolenie stavby účelovej komunikácie platí ustanovenie § 16.
(3) Účelové komunikácie sa členia na verejné a neverejné. Účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účelovú komunikáciu môže príslušná obec vyhlásiť za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.

Zrejme už začínate tušiť chaos, keď totožný termín každý zákon využíva inak. Aby som to ešte trochu skomplikoval uvediem paragraf zákona o cestnej premávke ktorý definuje prednosť v jazde. Z vyššie uvedeného textu vyplynie to, že križovatka cesty I triedy a účelovej komunikácie môže byť z hľadiska prednosti rovnocenná a pokiaľ prednosť nie je riešená dopravnými značkami platí prednosť sprava.
§ 21 Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
(2) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
(3) Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

Ak sa vám to zdá už neskomlikovateľnejšie tak vás vyvediem z omylu. Prečítajte si poistné podmienky na vaše auto u zákonnej a havarijnej poistky. Zistíte, že v niektorých poisťovniach je v poistných podmienkach uvedené, že plnenie je viazane len za nehodu na ceste, respektíve cestnej sieti. Pritom tam nie je uvedené či cestu myslia podľa zákona 8/2009 alebo 135/1961.

Záver:
Chaos ako sa patrí. Ak vám niekto bude tvrdiť, že ste alebo nie ste, na cesty, opýtajte sa ho, či mysli podľa zákona o cestnej premávke alebo cestného zákona. Podľa mňa je najvyšší čas spraviť nový cestný zákon a tak aby definícia cesty a cestnej siete od diaľnic až po účelové komunikácie bola jednoznačná a ak má mať tento rozdiel pre vodiča význam napríklad z hľadiska prednosti jazdy, tak musí byť zadefinovaný spôsobom aby vodič jednoznačne mohol zistiť na akej ceste je.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Prieskum preferencií: Prepad kotlebovcov pokračuje, Za ľudí poskočili nad čiaru

Pozrite si najnovší prieskum preferencií politických strán.

Komentár Zuzany Kepplovej

Očkovacia stratégia je dielo skazy

Strhla sa klasická východoeurópska lobovačka.


Už ste čítali?