Zastavovanie vozidiel v civilnom oblečení - doplnené

Autor: Jozef Drahovský | 9.11.2010 o 0:01 | (upravené 9.11.2010 o 14:09) Karma článku: 8,60 | Prečítané:  4416x

Operatívne dochádza k novelizácii novely novelizovanej vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledkom je, že na zastavenie vozidla už nebude stačiť civilné oblečenie, ale vždy bude musieť ísť o označenie polícia. Čo tomu predchádzalo?

Obr. 1. Rôzne rovnošaty PZObr. 1. Rôzne rovnošaty PZwww.minv.sk

Najprv si teba uvedomiť, že existujú dve rôzne zastavenia vozidla:
1, Zastaviť vozidlo z titulu cestnej premávky môže veľa ľudí. Počnúc hasičmi, záchranármi,  pracovníkmi výstavby ciest, železníc, lomov, ale aj usporiadateľmi rôznych akcii, vrátane ľudí v civile, ako učiteľky pri sprevádzaní detí, poučená osoba zabezpečujúca cúvanie vozidla, účastníkmi dopraných nehôd atd. ale je to len zastavenie, ktoré si vyžiadala samotná cestná premávka. V žiadnom prípade takáto osoba nemá právo kontrolovať vodiča a zastavuje len z dôvodu mimoriadnych situácii s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a plynulosti cestnej premávky. Ak si myslíte, že títo ľudia nemajú čo zastavovať vozidlá, tak odporúčam ignorovať napríklad pracovníka od cesty, ktorý vás zastavuje z dôvodu, že za zákrutou sa zosunula cesta do rokliny alebo spadol most.

2, Zastaviť vozidlo aj za účelom kontroly totožnosti, stavu vozidla a podobne. Takéto zastavenie môže vykonať len taxatívne vymenovaný zoznam oprávnených osôb, známy pod označením polícia.

 

Prečo došlo k zmene vyhlášky?
Pokiaľ vozidlo zastavoval policajt v rovnošate dopravnej polície, tak vodiči zastavovali, lenže keď policajti boli v inom ale oficiálnom oblečení (vzory sú na stránke Ministerstva vnútra), nastával problém, lebo niektorí vodiči takto oblečeného príslušníka polície ignorovali.

Preto došlo k vypusteniu slova v rovnošate, lenže na prvý pohľad konštruktívna zmena znamená pre vodičov nemožnosť rozlíšenia či vozidlo zastavuje príslušník policajného zboru, alebo iná osoba, nebodaj s kriminálnymi úmyslami. Následkom tejto zmeny bol vodič povinný zastaviť každému stopárovi a až keď sa mu stopár nepreukázal preukazom príslušníka policajného zboru, až vtedy mohol pokračovať v jazde ďalej.

 

Zmena zmeny:
Včera Ministerstvo vnútra vydalo pokyn, že v prípade zastavovania vozidiel v civile, musia byť príslušníci policajného zboru označení aspoň reflexnou páskou s označením POLÍCIA a následne sa tato zmena dostane aj do vyhlášky.


Obr. 2. Reflexná páska s označením POLÍCIA, zdroj www.minv.sk

 

Prečo takáto rýchla zmena zmeny?
Domnievam sa, že hrozilo zneužitie situácie zo strany organizovaného zločinu i kriminálnych jednotlivcov. Ono keď každý vodič má povinnosť zastaviť každému, bez ohľadu na okolnosti, tak je pomerne vysoké riziko zneužitia.
Ak si niekto namaľuje vozidlo s nápismi polícia a na seba si dá rovnošatu policajta alebo označenie polícia a takto zastavuje vozidlá, dopúšťa sa priestupku alebo až trestného činu. Navyše je pomerne ľahko identifikovateľný a odhaliteľný.
Ak sa takáto právomoc dá komukoľvek bez označenia, tak je takáto osoba nespoznateľná, nekontrolovateľná a nepotrestateľná a zneužitie situácie sa priam núka.

 

Ako je zmena realizovaná v novelizácii vyhlášky?
Zmena je veľmi jednoduchá, vypúšťa sa len jedno slovíčko, ale dosah je veľmi veľký, ako keď dopísaná čiarka zachránila život.

 

Novelizácia na základe  413/2010 Z. z.:
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z.
...
17. V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rovnošate“.
18. V § 13 ods. 4 sa za slovo „vojakom“ vkladajú slová „a vojakom mimoriadnej služby v rovnošate“.
...
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.
Daniel Lipšic v. r.

 

Text pred a po zapracovaní z vyhlášky 9/2009 Z.z.:

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
...
Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona) § 13

(1) Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

(2) Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.

(3) Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné osoby uvedené v zákone dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať aj zastavovací terč (č. Z 5b). Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

(4) Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom a vojakom mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a inými oprávnenými príslušníkmi ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníkmi obecnej polície.

 

Čo malo Ministerstvo vnútra spraviť podľa mňa?
Buď označenie policajta v ľubovoľnom civilnom oblečení s páskou polícia zaradiť medzi rovnošaty pre špeciálne, konkrétne použitie a riadne spropagovať,  alebo novelizovať vyhlášku nasledovne: text "Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla" nahradiť textom: "Policajt s označením POLÍCA dáva znamenie na zastavenie vozidla".

Záver:
Stalo sa, došlo k podceneniu vážnosti dopadu zmeny vyhlášky v jednom jedinom slove, ale našťastie bola rýchla reakcia médií a následne aj rýchla reakcia Ministerstva vnútra, ktorou ministerstvo dalo veci do poriadku. Škoda, že tak operatívne nefungujú aj iné ministerstva.
V každom prípade si myslím, že aj z vlastnej bezpečnosti by mali policajti v civilnom a pracovnom oblečení najmä na diaľniciach a cestách mimo obce, radšej používať reflexnú vestu s označením POLÍCIA, ako pásku s rovnakým označením, hoci veľkosť písma na páske je približne rovnaká ako na čelnej strane rovnošaty.

 

Doplnene 9.11.2010 08:00

TV Markíza priniesla informáciu, že reflexné pásky, ktoré používa polícia pre svoju identifikáciu sa dajú kúpiť v obchode. To, že je možné kúpiť v obchode predmetnú pásku je v poriadku, lebo aj vozidlo vo farbách polície, aj zbrane, ktoré používa polícia je možné kúpiť v obchode. Je samozrejmé, že aj polícia musí niekde nakupovať. Ale zásadný rozdiel je v tom, že označenie polícia, či už na vozidle alebo uniforme, môže používať len oprávnená osoba.

Znamená to, že ak niekto si dá takúto reflexnú pásku s označením POLÍCIA na seba, zastavuje vozidla a niečoho sa takto zmocní, tak je postihnuteľný podľa trestného zákona 300/2005 Z.z.,  § 375 ods. 2, písmeno C, kde je uvedené, že ak sa niekto vydáva za verejného činiteľa a takto spôsobí ujmu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Ďalej priamo v zákone o cestnej premávke 8/2009 Z.z. je uvedené, § 4 Povinnosti vodiča, (2) Vodič nesmie: n) použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

Pre všeobecnú spokojnosť odporúčam doplniť predmetnú legislatívu o cestnej premávke aj o zákaz použitia rovnošaty policajného zboru a označenie polícia na oblečení, hoci v trestnom zákone to uvedené je.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Tomáša Prokopčáka

Jedna zlá a dve dobré správy o novej vakcíne

Očkovanie je jeden z najúžasnejších objavov ľudstva.


Už ste čítali?