Schvaľovanie novely zákona 8/2009 v parlamente

Autor: Jozef Drahovský | 4.7.2011 o 0:01 | (upravené 7.7.2011 o 12:47) Karma článku: 6,02 | Prečítané:  2280x

V týchto dňoch prebieha v Národnej Rade Slovenskej Republiky 20 schôdza. Z rozsiahleho programu schôdze sledujem najmä dva body. Bod 61., ktorý sa týka ukončenia šikanovania za mrežu a bod 74., ktorý predstavuje zvýšenie bezpečnosti na cestách vrátane zlepšenia výchovy mladých vodičov

Bod programu 61. parlamentná tlač 352 zatiaľ prerokovaný nebol
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 352) - druhé čítanie.
Návrh zákona odôvodní poslanec Ľ. Jurčík. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

Bod programu 74. parlamentná tlač 345 je v štádiu rokovania
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 345) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Rokovanie začalo 30.06.2011 ráno. Prvý vystúpi minister vnútra Daniel Lipšic, ktorý návrh zákona odôvodnil. Okrem iného uviedol:
Bezpečnosť cestnej premávky je jednou z absolútnych priorít štátu, pretože na našich cestách zomiera aj cestách iných krajín, samozrejme, rádovo niekoľko násobne viac ľudí, ako pri násilnej trestnej činnosti. A preto aj bezpečnosť na cestách musí patriť k jedným z absolútnych priorít s tým, že tento rok zatiaľ sa vyvíja dopravná nehodovosť veľmi dobre. Nechcem to zakríknuť, aj vo vzťahu k následkom smrteľným, ťažkým zraneniam, ľahkým zraneniam ale aj počtu nehôd. Napriek tomu si myslím, že nemôžeme zaspať a musíme urobiť ďalšie kroky, ktoré budú znamenať vyššiu bezpečnosť na našich cestách. A spomeniem tie dva kľúčové body, ktoré novela obsahuje, ktoré boli široko diskutované aj v prvom čítaní a potom následne aj na výboroch. Prvá zmena sa týka prísnejšieho postihu alkoholu za volantom teda tak, aby v prípade, ak niekto sadne za volant auta a má v krvi viac ako 1 promile alkoholu, aby takéto konanie bolo posudzované ako trestný čin. Ako som už spomenul na výboroch, 1 promile podľa názoru odborníkov nie je žiaden zbytkový alkohol, pri 1 promile ide o veľmi výrazné zníženie schopnosti viesť motorové vozidlo, schopnosti koordinácie a takýto človek sa stáva nebezpečenstvom, nebezpečnou zbraňou pre ostatných účastníkov cestnej premávky, pre chodcov, pre cyklistov ale aj pre ostatných vodičov motorových vozidiel. A žiaľ na Slovensku máme prípady, a neraz prípady, kedy vodiči jazdia pod enormným vplyvom alkoholu, dokonca takým, že by zrejme priemerne zdatná osoba mala aj bez motorového vozidla problémy fungovať ďalej. Takisto návrh novely zavádza sprísnený postih pre recidivistov, ktorí síce nemajú 1 promile, majú menej, ale dopúšťajú sa priestupkov spočívajúcich v alkohole za volantom sústavne, opakovane. Návrh stanovuje, aby pri druhom takomto priestupku nebolo možno skrátiť dobu zákazu činnosti, nebolo možno vrátiť skôr vodičský preukaz a pri treťom takomto priestupku aby sa zaviedol doživotný trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, pretože v takomto prípade ide už naozaj o nebezpečného recidivistu, kde predchádzajúce dve výstrahy boli zbytočné. Okrem toho, návrh novely obsahuje aj zmenu, ktorá sa týka oprávnenia alebo možnosti udelenia vodičského preukazu skupiny B osobám mladším ako 18 rokov, osobám, ktoré majú 17 rokov, avšak pod podmienkou, že takáto osoba bude viesť motorové vozidlo do 18 rokov len v prítomnosti spolujazdca ktorého odsúhlasí zákonný zástupca. Totiž, ako som v prvom čítaní uviedol, práve mladí vodiči, teda vodiči do piatich rokoch odkedy získali vodičský preukaz, sú pomerne rizikový. Spôsobujú pomerne veľa dopravných nehôd. A preto chceme, aby bola možnosť, aby získali bezpečnejšie návyky jazdy, tzn. aj počas roka, do 18 rokov mohli viesť motorové vozidlo len v prítomnosti skúsenejšieho vodiča, väčšinou teda pôjde o rodiča, ktorý bude takou psychologickou garanciou že sa aj v skoršom veku naučia bezpečnejšie jazdiť.

Druhý vystúpil Pavol Hladký, ktorý oznámil stanovisko gestorského výboru. Okrem iného uviedol nasledovné: K jednotlivým pozmeňovacím návrhom gestorský výbor odporúča hlasovať takto: O bode 1 hlasovať samostatne a tento neschváliť. O bodoch 2, 3 a 4 hlasovať spoločne a tieto schváliť. O bodoch 5 a 6 hlasovať spoločne a tieto neschváliť.

Ďalej v rozprave vystúpili:

Pavol Hrušovský, ktorý navrhol prísnejší trest ak vodič pod vplyvom alkoholu niekoho zabijem hoci je to len prvý krát. Aby okrem doterajšieho trestu mu bol uložený aj zákaz činnosti na 20 rokov a vo výnimočných prípadoch až na doživotie.

Ivan Štefanec, ktorý navrhol uznávať vodičské oprávnenia, ktoré sú vydávané úradmi nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne, avšak Slovenská republika ich neuznáva za subjekty medzinárodného práva. V praxi by to bolo na základe zoznamu ustanoveného vládou SR.

Gábor Gál, ktorý navrhol nedefinovať bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami v sekundách ale nejako inak, pričom spôsob nezadefinoval. Odmietol aby zákaz jazdy vozidlami nad 12 ton po cestách II. a III. aby bol realizovaný dopravným značením v zmysle návrhu gestorského výboru ale trval na paušálnom zákaze. Navrhol zákaz vedenia vozidla vodičom do jednoročnej praxe v noci. Najviac zarezonoval pripomienka k doživotnému zadržaniu vodičského preukazu pri zásade 3x a dosť, vysvetľoval, že s cieľom súhlasí, ale  nie je možné realizovať cez zákon o priestupkoch, ale musí sa realizovať cez trestný zákon.

Rafael Rafaj, ktorý okrem iného uviedol:  pán minister opäť pokračuje v tej snahe obmedzovať základné ľudské práva a slobody až do miery, miery absurdistanu, ako je napríklad aj to novodefinované technické riešenie pre vodiča dvoch sekúnd. No mnohé autá, ktoré majú už takzvaný elektronický tempomat Stop and go, tak s tým problém nemajú, pretože auto automaticky zníži rýchlosť a prispôsobí sa rýchlosti predchádzajúcemu vozidlu. Takže aj z tohto vidíme, že úradníci sa zrejme na ministerstve vnútra potrebovali vyšantiť a strašiť, strašiť vodičov namiesto toho, aby samotné ministerstvo vnútra prispelo k reálnej skutočnej bezpečnosti na cestách, po čom volajú, volá aj väčšina vodičov.

Ľubomír Vážny,  ktorý sa venoval zákazu vjazdu tranzitu na ceste druhej a tretej triedy a navrhol ho riešiť opačne, najprv paušálny zákaz a potom individuálne tranzit povoľovať dopravným značením. Síce to neuviedol takto názorne, ale je to zrejmé so zdôvodnenia, v ktorom okrem iného uviedol: Ja osobne si myslím, že treba sa s tým zaoberať trošku hlbšie, že treba sa zamyslieť nad tým ako plynú dane vyšším územným celkom, treba sa zaoberať so solídnejším výberom trás, kadiaľ ten tranzit ide, ale treba sa s tým zaoberať nie pod tlakom praskajúcich domov, nie pod tlakom neúnosnej bezpečnosti, alebo respektíve nebezpečnosti na cestách druhej a tretej triedy, ale prehodiť tú loptičku inde a bez stresu si pripraviť solídny, solídnu zmenu, alebo solídne riešenie tohto stavu, ale nie pod stresom, keď naozaj je tu tlak občanov, je tu tlak aj polície z hľadiska bezpečnosti, čiže prehoďme tú loptičku, dajme ten zákaz a tranzitu cestám, na ceste druhej a tretej triedy automobilom nad 12 ton a potom riešme solídne riešenie, pretože tento stav je naozaj neúnosný.

Marián Saloň, ktorý vysvetľoval dôvod stiahnutia pozmeňovacieho návrhu zákazu majákov pri rušení priestupkovej imunity. K tejto téme sa vrátil aj cez faktickú poznámku.

Jaroslav Suja, ktorý navrhol spôsob ako opraviť chybu v zákone aby občania mali legálnu možnosť odhlásiť vozidlo, ktoré už nemajú a teda ho nemôžu dať zlikvidovať a tak získať protokol potrebný k odhláseniu vozidla.

Milan Laurenčík, ktorý podporil návrh predchádzajúceho rečníka a vysvetlil ďalšie súvislosti návrhu.

Po skončený rozpravy vystúpil Daniel Lipšic, ktorý zaujal stanoviská k jednotlivým návrhom poslancov. Okrem iného povedal: Pri trestnom zákone, keď sme prijali trikrát a dosť, tak od roku 2003, kedy tento princíp v trestnom zákone platí pri násilných zločinoch a mnohé ďalšie samozrejme, klesol počet násilných trestných činov na Slovensku o 40 percent od roku 2003, do roku 2010. V roku 2002 bolo na Slovensku spáchaných asi 15 000 násilných zločinov. V roku 2010 asi niečo do 9 000, o 40 percent klesol v porovnateľnom rozmere, o 40 percent približne, počet lúpeží, počet znásilnení, počet vrážd a dôvod je ten, že máme recidivistov, ktorí páchajú násilné zločiny vo väzení dlhodobejšie, respektíve trvalo izolovaných, aby nemohli byť späť v uliciach, aby nemohli späť páchať trestnú činnosť najzávažnejšieho charakteru a cieľom toho ustanovenia je niečo podobné, aby sme nemali ľudí, ktorí ohrozujú pod vplyvom alkoholu svoje okolie, iných účastníkov cestnej premávky, aby sme ich nemali za volantom. Áno, to môže mať výrazný, výrazne preventívny účinok.

Nasledovala prestávka a po prestávke Richard Sulík oznámil, že rokovanie v tomto bode prerušuje na návrhu troch klubov a to z dôvodu, že ešte pripravujú pozmeňovací návrh. Následne rokovanie NRSR pokračovalo ďalším programom.

Záver:
Poslanci sa stavali z návrhu zákona väčšinou pragmaticky. Som zvedavý na pozmeňovací návrh troch klubov. Domnievam sa, že pôjde o právne vyčistenú definíciu zásady 3x a dosť vo veci zadržania vodičského preukazu za jazdu pod vplyvom alkoholu. Najbližšie rokovanie by malo byť v stredu 6.7.2011. Kedy sa na program dostane tento zákon to netuším.


Pokračovanie rokovania a hlasovanie je ohlásene na 7.7.2011 17:00.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?