Sepa inkaso – nie je všetko zlato čo sa blyští

Autor: Jozef Drahovský | 2.2.2014 o 0:22 | (upravené 5.2.2014 o 23:11) Karma článku: 13,46 | Prečítané:  27985x

Každý kto mal doteraz účet v štandardnej banke, mohol vykonávať dva druhy operácií. Prvou všeobecne používanou operáciou je príkaz na úhradu zo svojho účtu v prospech iného účtu. Druhou operáciou je príkaz na inkaso z iného účtu na svoj účet. Príkaz na inkaso nie je až tak známa operácia a niektoré banky ju svojim klientom ani cez internet banking neponúkali. Práve v tejto oblasti nastáva pri Sepa platbách významná zmena k horšiemu.

Aby ste pochopili súvislosti musím sa vrátiť ešte do Socialistického Československa. Vtedy bežný občan nemohol mať bežný účet. Existovali len vkladné knižky.  Neskôr sa Štátnej sporiteľni podarilo zaviesť službu s názvom Sporožíro, ktoré predstavovalo zriedenie jedného jediného bežného účtu pre všetkých ľudí v danej pobočke. Na rozlíšenie jednotlivých užívateľov sa používal špecifický symbol.

Čiže ak nejaký bytový podnik mal vrátiť preplatok a účtovníčka napísal len číslo účtu, bez špecifického symbolu tak preplatok nikdy k adresátovi nedorazil. Zostal visieť na účte ako neidentifikovateľná platba. Dnes je sporožíro už minulosťou a každý zákazník má samostatné číslo účtu.

Éra keď bežní ľudia nemohli mať bežný účet v korunách a ani v DM alebo ATS, UDS, okrem niekoľkých vyvolených, ktorí mali príjem devíz nad určitú sumu, mala svoje čaro. Hociktorý podnik mohol podať príkaz na inkaso a inkasovať z hocakého účtu v Československu ľubovoľnú sumu. Okrem preklepov a omylov sa nestávali podvody. Lenže prišiel spoločenský prevrat.

Bežne účty si mohli zakladať podnikatelia, ľubovoľné fyzické a právnické osoby. Vtedajšia vláda rozhodla, že každý občan má nárok na takzvaný štátny vyrovnávací príspevok, ktorý bude vyplácať zamestnávateľ. Zamestnávatelia ho inkasovali zo štátneho účtu k tomuto účelu zriadeného. Každý mesiac pred výplatou každý zamestnávateľ dal príkaz na inkaso v celkovej sume podľa toho kolo mal nárokov za zamestnancov a o niekoľko dní prišla požadovaná suma na jeho účet.

Tak to fungovalo až do jedného pekného dňa keď si nejaký policajt v Prahe zobral kalkulačku a vydelil mesačne odchádzajúcu sumu a výšku príspevku na občana a zistil, že buď máme o niekoľko miliónov obyvateľov viac, alebo sa z účtu kradne. To nebolo všetko začali prichádzať aj reklamácie neoprávnených inkás. Keď sa podvodníci dozvedeli ako jednoduché je hocikomu stiahnuť peniaze z účtu, tak si vyhliadli účty najmä veľkých firiem a inkasovali z nich.

Táto situácia potrebovala radikálne riešenie. Už neviem či ho prijala federálna vláda alebo Štátna banka Československá, ale bolo jednoduché a účinné. Z okamžitou platnosťou zákaz inkás dovtedy kým všetky banky nedoplnia svoj informačný systém o službu súhlas s inkasom.

Vtedy mi prišiel z banky list, že banka zastavuje na neurčitú dobu preberanie príkazov na inkaso a ak potrebujem z nejakého účtu inkasovať, tak mám poslať predvyplnený príkaz na úhradu poštou platiteľovi a ten nech ho podpíše a doručí svojej banke.

Trvalo niekoľko mesiacov kým banky implementovali so svojich informačných systémov zadávanie súhlasu s inkasom.  Všetky inkasá boli zakázané a vlastník účtu mohol dať konkrétnemu protiúčtu súhlas na inkaso a určiť maximálnu sumu povolenú na inkasovanie. V niektorých bankách bola maximálna suma na operáciu, niektorých na deň v niektorých asi na týždeň a niektorých na mesiac.

Odvtedy boli inkasá v Československu a teraz na Slovenku používané a sú jednou zo štandardných bankových operácií. Je pravda, že veľa bánk implementovala do internet bankingov len súhlas na inkaso a nie aj príkaz na inkaso a len málo ktorá banka poskytuje aj trvalý príkaz na inkaso.

Preto keď ste sa dohodli s plynármi, elektrárňami a podobnými organizáciami na inkasu, museli ste vašej banke oznámiť číslo účtu, ktorému dávate súhlas na inkaso. Ak súhlas nebol a druha strana zadala príkaz na inkaso, tak sa operácia ukončila chybovou informáciou - nezrealizovanie z dôvodu neudelenia súhlasu na inkaso.

Ja som príkaz na inkaso bežne využíval pri pohybe medzi svojimi účtami. Bolo mi pohodlnejšie ovládať ich z jedného účtu príkazmi na inkaso, ako sa všade prihlasovať a tam dávať príkaz na úhradu. Teraz mi banka oznámila, že príkaz na inkaso už ďalej poskytovať nebude, lebo sa jej to neoplatí pri zmene na SEPA doprogramovať, nakoľko má len 74 zákazníkov, ktorí ho využívajú.

 

Čo vlastne mení SEPA?

NBS informuje: SEPA - Single Euro Payments Area predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Ide o projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb.

Zjednodušene povedané: mení sa formát čísla účtu, menia sa doplnkové identifikačné a informačné polia, rozširuje sa pôsobnosť platobného systému do viacerých krajín a mení sa spôsob inkasa. Transformuje je variabilný, špecifický a konštantný symbol do konkrétneho poľa. Menia sa aj komunikačné a  účtovacie kanály. Banky na Slovensku už nie sú povinné transferovať peniaze cez NBS i keď NBS túto službu ponúka.

Doteraz inkasovať mohol každý keď boli splnené dve podmienky:

  1. Musel mať svoje číslo úctu v banke kde mohol zadať príkaz na inkaso, ktorý obsahoval aspoň z akého čísla účtu a aká suma sa má inkasovať.
  2. Na účte z ktorého sa išlo inkasovať musel byť nastavený súhlas s inkasom v prospech účtu, ktorý o inkaso žiadal a suma nesmela prekročiť maximálnu povolenú sumu.

 

SEPA zavádza CID, čiže už nie je identifikátorom pre inkaso číslo účtu, ale iná identifikácia, ktorú si musí vybaviť za 10 Euro každý kto chce inkasovať. Identifikátory CID sú vydávané Národnou bankou Slovenska a sú zapísane v registri identifikátorov príjemcov inkás.

Ako výhoda sa uvádza, že ak poviete plynárom, elektrárňam alebo hocikomu inému, že nech si stŕha peniaza z vášho účtu inkasom, už nič nemusíte oznamovať svojej banke. Banka identifikátoru CID  štandardne dôveruje.

Takže sa vraciame o 30 rokov dozadu. Teraz je len na bankách čo integrujú do svojich informačných systémov. Či spravia len nutne veci z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012, alebo doplnia aj niečo navyše na ochranu svojich zákazníkov. V nariadení je to uvedené spôsobom „by mali umožniť“ a nie „musia“.

Ako poznám finančných manažérov na Slovensku, čo sa nemusí to sa robiť nebude, aby sa nezvyšovali náklady. I keď niektoré banky už teraz oznámili 3 možnosti nastavenia súhlasov. 1-všetkým dovolené, 2-všetkým zakázané, 3-podľa zoznamu, ale zatiaľ neprezradili aké bude počiatočné nastavenie a ďalšie detaily.

O tom, že tento problém pri inkasách je reálny svedčí aj opatrenie v uvedenej smernice, ktoré počítajú s vytváraním pozitívnych a negatívnych zoznamov príjemcov inkás.

Ja len dúfam, že aspoň jedna banka na Slovensku implementuje do internet bankingu nasledujúcu funkcionalitu:

  1. Zákaz všetkých inkás okrem zoznamu dovolených.
  2. Zoznam dovolených inkás s tým, že voči každému CID môcť určiť limit na operáciu a limit na časovú jednotku v dňoch.
  3. Umožniť aj mne vykonávať príkazy na inkaso vrátane trvalého príkazu na inkaso.
  4. Informáciu cez e-mail aj internetbanking, že niekto kto nemá dovolené inkaso sa pokúsil  vykonať inkaso s údajmi kedy, kto a koľko chcel inkasovať, vrátane doplnkových informácií zo štandardných polí SEPA.
  5. Úplne ideálne by to bolo transformovať nepovolené inkaso na žiadosť o inkaso, ktorá by zostala visieť v systéme nastaviteľný počet dní, povedzme do 14 dní čo je štandardná splatnosť faktúr, aby som mohol udeliť jednorazový súhlas/nesúhlas s predmetným inkasom a mohol ale nemusel zapísať CID do zoznam nežiaducich príjemcov inkás, aby požiadavka o inkaso bola zamietaná dokedy ju sám nepovolím.

Záver:
Takže ak sa v pondelok prihlásite do svojich internet bankingov a všimnete si novinky ohľadne inkás. Budem rad, keď mi napíšete aké služby vaša banka v oblasti inkás ponúka. Totiž tá moja mi oznámila, že funkcionalita 3 určite nebude a o ostatných ešte nevedia.

Následne spravím prehľadovú tabuľku, ktorá banka aké má východzie nastavenie, či všetky inkasa sú dovolené alebo zakázané, či je logika pre CID na princípe povolení alebo zákazov, prípade kombinovane, akým spôsobom je možne nastaviť limit, či oznamuje klientom aj neúspešne pokusy o inkaso a či má aspoň obdobu funkcionality uvedenej v bode 5 a samozrejme či poskytuje klientom možnosť vykonanie  príkazu na inkaso a vykonávanie trvalého príkazu na inkaso, vrátane vybavenia administratívy okolo získania CID a koľko percentnú prirážku si k spomenutých 10 Euro pripočítava.


Zoznam funkcií SEPA inkaso, zistených po prihlásení sa do internetbankingu jednotlivých bánk. Stav 3.2.2014 09:10, zmena 4.2.2019 10:12

Príkaz na inkaso cez IB:

Banka vybavenie CID cez IB / cena príkaz na inkaso cez IB trvalý príkaz na inkaso cez IB
Sberbank na pobočke a dialog/ 0,00 áno nie
Tatra banka neposkytuje nie nie
mBank neposkytuje nie nie
ČSOB neposkytuje nie nie
ZUNO neposkytuje nie nie
SLSP neposkytuje nie nie

Súhlas s inkasom cez IB:

Banka prvotné nastavenie súhlasu s inkasom zmena typu súhlasu zoznam súhlasov súhlas s limitom na operáciu súhlas s limitom na obdobie súhlas len na jednu operáciu platnosť súhlasu od, do notifikácia pokusu o inkaso bez súhlasu s voľbou akceptácie
Sberbank dovolené len je ak je v zozname súhlasov áno áno áno týždeň
mesiac
štvrťrok
polrok
rok
áno áno nie
Tatra banka dovolené len je ak je v zozname súhlasov na pobočke a dialog áno áno na celé obdobie od, do áno áno nie
mBank neuvedené nie nie nie nie nie nie nie
ČSOB neuvedené nie áno áno nie nie áno nie
ZUNO dovolené len je ak je v zozname súhlasov nie* áno áno nie nie len do nie
SLSP dovolené len je ak je v zozname súhlasov áno áno áno nie nie áno nie

* - v popise je napísane, že je možne zmeniť, ale menu na zmenu neexistuje

 

Ešte nemám informácie zo všetkých bánk, ale zatiaľ to vyzerá tak, že všetky banky v internetbankingu odskočili od služby príkaz na inkaso a trvalý príkaz na inkaso. Pravdepodobne vykonávanie inkás bude dostupné len pre korporátnu klientelu.

Súhlas na inkaso, až na jednu zabudnutú banku zrejme implementovali všetky banky, ale nie všetky si dali záležať aj na informovaní klienta cez internetbanking o počiatočnom nastavení a o možnostiach zmeny tohto nastavenia. Taktiež nikde som nenašiel nastavenie notifikácie pokusu o inkaso, ktoré nebolo vopred povolené a ani možnosť v termíne ho povoliť.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

KOMENTÁRE

Trump je v Poľsku populárnejší než pápež

Prezident potešil Poliakov poukazujúc na úlohu Poľska pri budovaní Západu.


Už ste čítali?