Posledný termín splatnosti úhrady dane za rok 2015?

Autor: Jozef Drahovský | 26.3.2016 o 16:24 | (upravené 29.3.2016 o 22:04) Karma článku: 4,72 | Prečítané:  1465x

Ak chcete poukázať dve percentá z vašich daní v prospech verejnoprospešných aktivít, tak zaplatiť daň vo štvrtok 31.03.2016 je neskoro!

Väčšina ľudí sa nezamýšľa nad súvislosťami a dáva príkaz na úhradu dane v posledný deň, respektíve skôr, ale s termínom splatnosti 31.03.2016.  Na základe testovania rýchlosti prevodu bánk a špecifík pri dvoch percentách, viem, že to nie je rozumné.

Každá banka na Slovensku v SEPA priestore je povinná doručiť danú sumu na cieľový účet v inej banke najneskoršie v nasledujúci pracovný deň po dni splatnosti.

Banka môže určiť čas (hodinu a minútu) pracovného dňa, po ktorej už neprijíma príkaz s termínom splatnosti aktuálneho dňa, respektíve považuje ho za príkaz s termínom splatnosti nasledujúceho pracovného dňa.

Ak je príkaz na úhradu podaný v papierovej forme, napríklad na priehradke v banke, tak sa k dobe prevodu pridáva ďalší pracovný deň.

Čo to znamená všeobecne?
1., Ak dáte príkaz na úhradu hoci aj o týždeň dopredu napríklad na piatok, tak všetky banky sumu odpíšu z vášho účtu v piatok k 00:00 (aby sa neúročila), ale len niektoré ho v priebehu piatku doručia do cieľovej banky. Väčšina bánk sumu zadrží a doručí do cieľovej banky až v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, čo je v pondelok (ak nie je sviatok).

2., Ak zadávate príkaz na úhradu elektronicky, napríklad po príchode z práce domov, tak niektoré banky odmietajú prijať príkaz na úhradu s aktuálnym dňom splatnosti a umožňujú zadať dátum splatnosti až nasledujúci pracovný deň, čo znemožní aby bola suma do cieľovej banky pripísaná na účet v nasledujúci deň.

 

Čo to znamená v prípade platby dane za rok 2015 a dvoch percent?
3., Ak platíte formou papierového príkazu na úhradu u priehradky v banke alebo poštou, tak posledný termín na podanie príkazu / zaplatenia dane máte v utorok 29.3.2016.

4., Ak platíte elektronickým prevodom cez internetbanking, tak musíte zadať príkaz s termín splatnosti najneskoršie streda 30.3.2016.

5., Ak zadáte termín splatnosti štvrtok 31.3.2016, tak čiastka bude odpísaná z vášho účtu k 31.3.2016, ale väčšina bánk sumu pošle na účet do cieľovej banky až piatok 1. apríla 2016. Z hľadiska splnenia daňovej povinnosti je v poriadku (rozhoduje termín odpísania z vášho účtu, respektíve razítko pošty pri platbe v hotovosti), ale nutná podmienka na splnenie poukázania dvoch percent splnená nebola (tam rozhoduje stav nedoplatku, preplatku, respektíve vyrovnaných si svojich povinností k 31. marcu)Čiže zbytočne sa budete tešiť z toho, že ste poukázali dve percentá na vami určený dobrý cieľ.

Viem, že niektorí ľudia nebudú veriť tomu čo čítajú, preto som vybral citáciu zákonov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
§ 49 Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia
(2) Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia a hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak; prehľad sa podáva do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac. V lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu 122aa) daň aj zaplatiť.
Odkaz 122aa) je § 35 Zákonníka práce. vo veci v pracovný deň

§ 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
(6) Správca dane podľa odseku 1 (ďalej len „správca dane“) poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
a), daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia daňový nedoplatok, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote podľa § 49 ods. 2, ak podáva daňové priznanie alebo v lehote podľa § 38 ods. 7, ak mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,

Zákon č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 4
(1) Okamihom prijatia platobného príkazu sa rozumie okamih, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa prijal platobný príkaz, ktorý bol predložený priamo platiteľom, nepriamo príjemcom alebo prostredníctvom príjemcu. Ak okamihom prijatia nie je pracovný deň poskytovateľa platobných služieb platiteľa, platobný príkaz sa považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň. Poskytovateľ platobných služieb môže určiť čas pred koncom pracovného dňa, po uplynutí ktorého sa každý prijatý platobný príkaz považuje za prijatý v nasledujúci pracovný deň.

§ 15
(1) Poskytovateľ platobných služieb platiteľa je povinný zabezpečiť prevedenie sumy platobnej operácie na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa po okamihu prijatia platobného príkazu okrem odseku 2.

(2) Ak je platobný príkaz predložený platiteľom v listinnej podobe, lehota podľa odseku 1 sa môže predĺžiť o ďalší pracovný deň.

(3) Poskytovateľ platobných služieb príjemcu pripíše sumu platobnej operácie na platobný účet príjemcu a umožní mu disponovať s pripísanou sumou platobnej operácie v ten istý pracovný deň, keď bola suma platobnej operácie pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb príjemcu podľa § 19.

Záver:
Škoda, že na tento fakt neupozorňuje žiaden web príjemcov dvoch percent a tak veľa ľudí žije v ilúzii, že prispeli.

 

29.3.2016 doplnené
Keďže rozhodujúcim momentom má byť   odpísanie sumy z účtu daňovníka k 31.3.,  položil som kompetentným nasledujúcu otázku:

Dobrý deň,
akým spôsobom vykonávate kontrolu či daňovník splnil podmienku na 2% v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. §50? Ide mi o rozoznanie daňovníka ktorému bola suma odpísaná z účtu 31.3. a pripísaná na váš účet 1.4. od daňovníka ktorému bola suma odpísaná z účtu 1.4. a aj v ten deň pripísaná na váš účet?
Banky totiž pri prevode neposkytujú príjemcovi informáciu kedy bola platba z účtu odpísaná.

Na uvedené otázku prišla nasledujúca odpoveď:

Dobrý deň,
6) Správca dane  poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
a) daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia daňový nedoplatok, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote podľa § 49 ods. 2, ak podáva daňové priznanie alebo v lehote podľa § 38 ods. 7, ak mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,

b) daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa
1. len jednu právnickú osobu podľa odseku 4 s uvedením príslušnej sumy, ak ide o daňovníka fyzickú osobu, alebo
2. jednu alebo viac právnických osôb podľa odseku 4 s uvedením príslušných súm, ak ide o daňovníka právnickú osobu,
c) prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registriprijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (ďalej len „komora“),
d) prijímateľ je osobou uvedenou v odseku 4, ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v odseku 5,
e) prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa písmen d), g) a h),
f) prijímateľ nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania,
g) prijímateľ preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní,
h) prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu,
i) notár osvedčil prijímateľovi a bez zbytočného odkladu oznámil komore identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu.

Záver 2:
Príjemca dvoch percent nemá možnosť zistiť, že mu nejaká suma nedošla. Jedine, že by niektorý pracovník sa rozhodol, že pošle dve percenta svojej organizácii a potom bude podľa sumy kontrolovať či daná suma prišla.

Práve to som zažil niekoľko rokov dozadu zažil. Nejaký čas po podávaní daňových priznaní začali chodiť na účet občianskeho združenia  rôzne sumy. Keď jedna z očakávaných súm neprišla, tak  daný pracovník sa pýtal na daňovom úrade či jeho sumu dvoch percent poslali. Bolo mu vysvetlené, že nie, lebo jeho platba dane prišla na účet neskoro, až prvý pracovný deň po poslednom termíne na podanie daňového priznania. Vtedy po konzultácii s inými príjemcami dvoch percent som sa dozvedel, že niektoré daňové úrady poslali platiteľom aj listy, v ktorých ich upozornili na nesplnenie podmienok.

Pravdepodobne pri podávaní daňových priznaní za rok 2015 je už iný mechanizmus kontroly termínov zaplatenia dane  (i keď nepublikovaný). Navyše v tohoročnom daňovom tlačive som našiel aj kolónku, ktorá prv nebola:
[x] Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľov podielu zaplatenej dane uvedenému na r. 124 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Bežnému občanovi, ktorý mená možnosť verifikovať si doručenie sumy z dvoch percent nezostáva nič iné, len dôverovať.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sulík zasa berie Matovičovi hračku

Premiér sa vyhráža zatváraním a otvára maturitné ročníky.

Minúta po minúte: Sulík svoj plán predloží najskôr pandemickej komisii

Cez víkend sa dalo otestovať vyše 110-tisíc ľudí.


Už ste čítali?