Chystá sa nový tender na mýtny systém

Autor: Jozef Drahovský | 17.1.2020 o 2:28 | (upravené 17.1.2020 o 14:44) Karma článku: 6,14 | Prečítané:  2433x

Presnejšie Národná diaľničná spoločnosť pracuje na jeho vypísaní. Tento krát zvolila trochu iný postup než tomu bolo minule. Ale ani teraz nie je všetko ideálne.

Úvod do problematiky:
Slovensko má mýtny systém pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Už 10 rokov ho prevádzkuje ako službu štátu spoločnosť SkyTool. Uzatvorená zmluva onedlho vyprší a možnosti sú tri:

1. Dôjde k predlženiu zmluvy. Podľa zistenia NKU je aj opcia na jej predĺženie. Lenže zmluva je napísaná pre štát veľmi nevýhodne. NKU zistil, že až 55% z vybraného mýta ide spoločnosti SkyTool a jeho partnerom. Preto je tlak odbornej verejnosti aby sa zmluva nepredlžovala.

2. Keďže ide o službu, tak po skončení platnosti zmluvy dodávateľ si zoberie svoje technické zariadenia. Aby tieto zariadenia zostali štátu, tak ich musí štát od SkyTool odkúpiť. Preto ako druhá možnosť je odkúpenie technológie mýta a jej prevádzkovanie štátom alebo NDS. Pritom cena odkúpenia a ani prevádzkovania nie je verejne známa.

3. Štát si môže za cenu investícií vybudovať nový systém, respektíve bez investícií si ho môže objednať ako službu od iného dodávateľa, ale dúfame, že už za dobre nastavených podmienok.

Tento článok je o tom, že NDS začala robiť prieskum trhu a je ochotná si vypočuť rady odborníkov z tejto oblasti. Ďalej sú popísané technické náležitosti existujúceho a požiadavky na nový systém, nakoľko za 10 rokov nastal veľký technologický pokrok a súčasný mýtny systém je už  zastaralý. Okrem iného sú aj nové predpisy z EÚ s cieľom aby národné riešenia boli navzájom kompatibilné.

 

Náhodná súvislosť:
Pred niekoľkými dňami som odpovedal na otázku, čo si myslím o tom, keď súčasná technológia výberu mýta na Slovensku je vo vlastníctve súkromnej spoločnosti a nie štátu. Odpovedal som, že problém to nie je, lebo súčasné palubné jednotky, ktoré rozsvietením led diódou indikujú nedostatočný kredit aj samotný systém spracovania  dát v centrále je už technologicky zastaraný. Treba sa orientovať na otvorené systémy, kde palubné jednotky majú displej, vedia hlasom upozorňovať vodiča a sú podstatne menšie a tak aby stačila jediná palubná jednotka vo všetkých štátoch Európskej únie. Preto odkúpenie terajšieho mýtneho systému neodporúčam a už nie za troj cifernú sumu v miliónoch, ktorú avizoval NKU pri štúdiu zmlúv a opcie.

Technické prevedenie palubných jednotiek mýtneho systému:

Obr. 1. Mýtna palubná jednotka používaná na Slovenku.
 

Obr. 2. Mýtne plubné jednotky podľa nových štandardov.

 

Výzva Národnej diaľničnej spoločnosti:
NDS dňa 23. decembra 2019 publikovala prostredníctvom svojho RSS kanála informáciu o tom, že zahájila prípravné trhové konzultácie s cieľom prípravy komplexných súťažných podkladov pre návrh, vybudovanie a prevádzku komplexného systému spoplatnenia.

Termín deň pred štedrým dnom je veľmi dobrý na prehliadnutie takejto výzvy odbornou verejnosťou. Keďže NDS informovala prostredníctvom štandardného informačného kanála a nie na verejnosti neprístupnej  nástenke, tak si zaslúži pochvalu.

Ja osobne som sa o nej dozvedel až z vyjadrenia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom Miroslav Hlivák považuje za kľúčové, aby sa štát zameral na prípravu novej, čestnej a transparentnej súťaže na mýtny systém.

Pritom RSS kanál NDS denne čítam, teda akurát na Vianoce som ho nečítal. Upozornenie na koniec termínu výzvy som už v RSS kanále zaregistroval.

 

Obr. 3. Výzva na webe NDS.

 

Obr. 4. Upozornenie na koniec termínu.

 

V samotnej výzve sú tri dokumenty a to sprievodný list, popis systému a dotazník. Dokumenty sú v PDF a word formáte, v slovenskom a anglickom jazyku. Teraz sa pozrime na ich obsah.

 

Sprievodný list:
V ňom je uvedené, že v zmysle §25, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní týka sa prípravy trhových konzultácií.

Ide o vybudovanie a prevádzku systému elektronického výberu mýta a úhrad elektronickej diaľničnej známky za prejazdy a využívanie siete vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest nižších kategórií pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 tony a pre nákladné vozidlá, jazdné súpravy a autobusy nad 3,5 tony v zmysle platnej legislatívy, ktorého spustenie sa predpokladá od roku 2023.

Uvádzaním zámerom je transparentne, komplexne a do najvyššieho možného technického detailu pripraviť požiadavky na tento nový unifikovaný systém, ktorý zabezpečí komplexnú funkcionalitu, vrátane implementácie európskej služby elektronického výberu mýta.

Súčasťou dokumentácie je stručný opis fungovania systémov  a dotazník pozostávajúci zo 49 otázok s niekoľkými možnosťami odpovedí.

 

Popis Systému:
Účelom dokumentu je stručne oboznámiť čitateľa so súčasnou podobou, fungovaním a nastavením systémov, na ktoré sa odkazuje dotazník. Obsahuje nasledovné časti:

Elektronický výber mýta - popis fungovania mýtnej palubnej jednotky a popis centrálneho systému založenom na satelitnom systéme určovania polohy a rozdelenia cestnej siete do virtuálnych mýtnych úsekoch a spôsoboch platby.

Kontrolný systém EMS - ide o systém na fyzické zistenie vozidiel jazdiacich bez palubnej jednotky alebo s vypnutou palubnou jednotkou, respektíve na verifikovanie správnej činnosti palubných jednotiek.

Elektronická diaľničná známka - ide o systém na evidenciu a platby za diaľničné známky na základe EČV, pre vozidla, ktoré nemajú mýtnu jednotku.

Kontrolný systém eDZ - ide o systém na fyzické zistenie vozidiel jazdiacich bez zaplatenej diaľničnej známky. Tento systém číta EČV a porovnáva ich s databázou zaplatených diaľničných známok. Systém automaticky má riešiť aj priestupkové konanie na základe objektívnej zodpovednosti.

Obr. 5. Popis systému pre vozidlá s mýtnou palubnou jednotkou.

 

Obr. 6. Popis systému pre vozidlá s diaľničnou známkou.

 

Mňa osobne veľmi potešilo, že v zadaní je podmienka a priamy odkaz na EETS čo je Európska služba elektronického výberu mýta. Tá je definovaná zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve a rozhodnutia Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov.

 

Dotazník:
K prípravným trhovým konzultáciám je dotazník, ktorý je orientovaný na podnikateľské a analytické subjekty s dvomi cieľmi:
a, príprava a informovanie hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania.

b, žiadosť o radu od účastníkov trhu (ďalej aj len ako „dodávateľ“), ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania.

 

Vyberám niektoré otázky, ktoré stoja za povšimnutie.

1., Akú úlohu by vaša spoločnosť chcela vykonávať ako dodávateľ vo vzťahu k zabezpečeniu spoplatnenia užívania vymedzených úsekov ciest na území Slovenskej republiky?

  • hlavný poskytovateľ mýtnych služieb
  • poskytovateľ EETS
  • systémový integrátor a dodávateľ ucelených riešení
  • dodávateľ technických komponentov
  • iná .............................................................. (doplňte)

Mňa osobne zaujala možnosť ponúknuť aj niečo iné, než je striktne preddefinované, čo sa len tak nevidí.

3., Ktorý z uvedených dodávateľských modelov považujete za ekonomicky a prevádzkovo najvýhodnejší pre Verejného obstarávateľa? 

  • dodávka systémov a komponentov Verejnému obstarávateľovi a ich prevádzkovanie vlastnými silami  Verejného obstarávateľa
  • dodávka systémov a komponentov Verejnému obstarávateľovi a ich následné prevádzkovanie pre Verejného obstarávateľa v jeho mene
  • komplexná služba zabezpečenia procesov (outsourcing)
  • komplexná služba zabezpečenia procesov (outsourcing) s odovzdaním komponentov služby Verejnému obstarávateľovi na konci doby prevádzkovania služby
  • iný ............................................................... (doplňte)

 

Všetky tieto možnosti môžu byť dobré aj zlé. Veľmi záleží na detailoch zmluvy. Osobne si myslím, že pre verejného objednávateľa, ktorý nemá peniaze nazvyš je najvhodnejší outsourcing s percentuálne stanovanou cenou z tržieb maximálne 20%  a tým, že na konci obdobia odovzdá verejnému obstarávateľovi dáta v centrále (skôr by sa hodilo aj priebežné odovzdávanie) a technológiu namontovanú na portáloch cestnej infraštruktúry vrátane nosnej konštrukcie. Ostatné veci budú medzičasom znova zastaralé.

 

Ďalšie otázky sú už technické, termínové a finančné, ale posledná otázka dáva možnosť komplexnej odpovede.

49., Uveďte, prosím, akékoľvek iné informácie, ktoré považujete za relevantné vo vzťahu k Projektu a/alebo k predmetu zákazky na dodávku alebo služby, týkajúce sa zabezpečenia spoplatnenia a k súvisiacemu Verejnému obstarávaniu / obstarávaniam.

 

Zhodnotenie aktivity NDS:
Národná diaľničná spoločnosť, testuje čo môže a čo nie. Už zrejme neprejde proprietárny mýtny systém a proprietárny samostatný systém diaľničných známok. Zrejme bude musieť byť kompatibilný systém naprieč všetkými štátmi EU. Odhadujem, že do verejnej súťaže sa prihlásia aj zahraničný výbercovia mýta, pre ktorých bude Slovensko len geografické rozšírenie svojej pôsobnosti.

 

Záver:
Technologický pokrok ide dopredu veľmi rýchlo, cena zariadení ako sú palubné jednotky vo funkcionalite bežného mobilného telefónu klesá. Výsledný efekt bude záležať od toho aké služby budú poskytované nad dátami v centrále. Treba myslieť nielen na výber poplatkov ale aj na adresné posunutie výťažku z mýta správcom jednotlivých komunikácii, mostov a tunelov. Informácie z palubných jednotiek a stacionárnych kontrolných bodov sú vysoko cenné aj pre dynamické riadenie dopravy, aj pre vyčíslenie zaťaženia komunikácie, mosta a plánovanie údržby. Čiže pri návrhu podmienok systému je potrebné myslieť aspoň trochu vizionársky.

Či bude nový tender na mýtny systém a jeho prevádzka čestná a transparentná, to sa ešte len uvidí. V každom prípade budem danú problematiku sledovať aj naďalej.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Potrebovali ísť k blízkym a nepustili ich. Neboli privilegovaní ako Kollár

Nemocnice väčšinou púšťajú príbuzných k zomierajúcim.

Stĺpček Petra Schutza

Návštevy Kollára v nemocnici volajú po demisii

V druhom slede kandidátov na politický koniec sa tlačia glosátori.

Minúta po minúte: Situácia v Česku sa zlepšuje

Celkovo sa na Slovensku koronavírusom nakazilo viac ako 103-tisíc ľudí.


Už ste čítali?